Voorbereiden op de CSRD

Wat is CSRD en wat doet Athlon? Bekijk vijf tips om je voor te bereiden op CSRD.

Voorbereiden op de CSRD

  Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe richtlijn die centraal staat in de Green Deal*. In 2026 is Athlon net als veel Europese bedrijven verplicht om te rapporteren over de impact van haar activiteiten op mens en milieu. Wat houdt deze richtlijn in? Wat is de reden en hoe kan je als bedrijf voorbereiden op CSRD? En wat doet Athlon? We vertellen je er graag meer over.

  Wat is CSRD?
  CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en is een nieuwe richtlijn die in november 2022 is aangenomen door de Europese Unie (EU). Doel van de richtlijn is om de transparantie van duurzaamheidsinformatie van ondernemingen te vergroten. Zo worden de bestaande niet-financiële rapportagevereisten voor ondernemingen uitgebreid. Deze richtlijn geeft meer inzicht in de milieu- en sociale impact van bedrijven en zorgt voor meer consistentie en vergelijkbaarheid van dergelijke informatie.

  CSRD draagt bij aan inzicht hoe duurzaam je als onderneming bent. Het biedt de basis voor gesprekken met stakeholders zoals klanten, leveranciers en medewerkers. En voor gesprekken met investeerders en banken over investeringen en kredietverlening. Het dwingt bedrijven en Athlon om scherpe keuzes te maken.

  *De Europese Green Deal is een pakket beleidsinitiatieven dat de EU helpt om in 2050 klimaatneutraal te zijn, in lijn met de toezeggingen in het Parijs akkoord waar alle EU-landen zich aan hebben verbonden.  

  Athlon wil verantwoordelijkheid nemen

  Marjolein Groen, directeur Sustainability & CSR van Athlon Nederland: "Athlon heeft de duurzaamheidshandschoen al eerder opgepakt. Vervoer is verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Als mobiliteitsaanbieder die ruim 100.000 voertuigen op de Nederlandse weg zet, willen we onze verantwoordelijkheid nemen en de overgang naar netto koolstofneutraal vervoer stimuleren en begeleiden. “

  Elektrisch rijden en het veranderen van reisgewoonten zijn slechts twee manieren om dit te bereiken. Bij Athlon werken we ons mobiliteitsaanbod voortdurend bij en begeleiden we onze klanten om hun medewerkers en kernmobiliteit duurzaam te organiseren. Marjolein: “Ook omvat onze duurzaamheidsstrategie onderwerpen over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij geloven dat bedrijven verder mogen kijken dan winstmarges. Wat belangrijk is, is de mix van milieu- en sociale onderwerpen en de manier waarop je jezelf organiseert om te blijven doen wat goed is. "

  CSRD: een stap terug voordat je een sprong vooruit maakt

  Om te kunnen focussen op de juiste onderwerpen op het gebied van milieu en maatschappij, moet je eerst begrijpen welke gebieden de meeste impact hebben voor jouw bedrijf. Daarom is Athlon vorig jaar al begonnen met de voorbereiding op de EU-CSRD.

  Green deal

  Athlon roadmap naar een CSRD-conforme rapportage

  Omdat een CSRD-conforme rapportage tijd, visie en ervaring vereist, heeft Athlon een expertise bureau ingeschakeld om ons te ondersteunen. Via workshops, interviews en enquêtes met alle stakeholders (medewerkers, management, klanten, partners, aandeelhouders etc.) krijgen we inzicht in onze impact op het milieu en de samenleving. Dit is een belangrijke eerste stap om te kunnen bepalen welke onderwerpen actie vereisen en hoe wij onze acties moeten prioriteren. Daarnaast helpt het ons om onze doelstellingen aan te scherpen en toekomstbestendige KPI’s te bepalen.

  Athlon roadmap naar een CSRD-conforme rapportage

  Vijf tips om je voor te bereiden op de CSRD

  1. Begin vandaag nog. Stel een divers en gemotiveerd projectteam samen en zorg ervoor dat je managementteam aan boord is. Houd iedereen op de hoogte van elke stap.
  2. Schakel een deskundig bureau in om jouw organisatie te begeleiden naar een duurzame toekomst.
  3. Begin met een gap-analyse en vergelijk je huidige strategie met de top 10 ESG-onderwerpen* binnen de CSRD.
  4. Creëer een dubbele materialiteitsmatrix met een interne en externe benadering van de potentiele impact van zowel financiële als milieuaspecten. Betrek je belangrijkste stakeholders en hanteer een co-creatiebenadering.
  5. Behoud je focus. Maak een realistische planning en houd je daaraan.

  *ESG staat voor Environmental Social Governance ofwel milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Het begrip komt vanuit de financiële wereld, waar ze door middel van een ESG-score aangeven hoe een bedrijf presteert op deze indicatoren. Onderwerpen als gelijke kansen en diversiteit bij sociaal beleid. Bij milieu gaat het over onderwerpen als biodiversiteit, circulaire economie, etc. Goed bestuur; bedrijfsethiek, compliance, etc.