Autovakantie Tunesië

Autovakantie Tunesië

Hier vindt u specifieke regels en tips voor een autovakantie naar Tunesië.

Let op!

Voor heel Tunesië geldt de noodtoestand en voor een deel van het land heeft het ministerie van buitenlandse zaken een negatief reisadvies afgegeven. Het volledige reisadvies vindt u hier. We kunnen daarom geen buitenlandverklaring afgeven voor Tunesië. Onze auto’s zijn verzekerd voor alle landen die op de groene kaart worden vermeld. Behalve in de landen waar een kruis doorheen staat of waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandverklaring

Als u naar Tunesië reist met uw leaseauto heeft u een gelegaliseerde buitenlandverklaring nodig.

Voorrang

 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Op kruisingen van gelijkwaardige wegen, hebben bestuurders van rechts voorrang.
 • Bestuurders op een hoofdweg hebben voorrang.
 • Rijdt u op een bergweg, dan heeft een stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Inhalen

 • Voertuigen, breder dan 2m of langer dan 7m (inclusief aanhanger), moeten op smalle wegen vaart minderen en zonodig stoppen om andere voertuigen te laten inhalen of passeren.
 • Trams moet u rechts inhalen, tenzij u op een eenrichtingsweg rijdt. In dat geval is links inhalen ook toegestaan. Links inhalen van de tram mag ook, als u daarbij niet op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer komt.

Geluidssignalen

 • Geluidssignalen zijn ’s nachts en binnen de bebouwde kom uitsluitend toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Geluidssignalen zijn overdag en buiten de bebouwde kom toegestaan om andere weggebruikers te waarschuwen.

Stopverbod

U mag niet stoppen:
 • Binnen 3m van een voetgangersoversteekplaats bij een kruispunt.
 • Binnen 10m van een kruising (binnen de bebouwde kom is dat 3m).
 • Binnen 30m van een tram- of spoorwegkruising (binnen de bebouwde is dat 10m).
 • Aan de linkerkant van een eenrichtingsweg, als er door aan de rechterkant geparkeerde voertuigen minder dan 3m wegruimte overblijft.
 • Als de overblijvende ruimte onvoldoende is voor andere voertuigen om te passeren.
 • Op de top van een heuvel, onder viaducten en in tunnels.
 • Bij riooldeksels en brandkranen.

Parkeren

 • U moet aan de rechterkant van de weg parkeren, behalve als het een eenrichtingsweg betreft. Hier mag u ook links parkeren.
 • Bij onvoldoende straatverlichting moeten de parkeerlichten van een geparkeerd voertuig branden.
 • Parkeerplaatsen in Tunis zijn gemarkeerd door blauwe strepen op de weg. In deze ‘blauwe zones’ kunt u tegen betaling beperkte tijd parkeren.

Parkeerverbod

 • Ter hoogte van een gele streep langs de weg mag u niet parkeren.
 • Ter hoogte van een rood-witte streep langs de weg mag u niet parkeren.
 • Op meer dan 30cm van de stoeprand mag u niet parkeren.
 • Binnen 20m van een voetgangersoversteekplaats die zich niet bij een kruispunt bevindt, mag u niet parkeren.

Rijden onder invloed

 • In Tunesië geldt een totaal alcoholverbod.
 • Het is verboden onder invloed van drugs te rijden.

Telefoneren

 • Tijdens het rijden mag u geen mobiele telefoon gebruiken.