BAM en flexibele mobiliteit

BAM kiest voor flexibele mobiliteit: “Alleen een leaseauto beloven is niet genoeg”

BAM, voluit Koninklijke BAM Groep, is een van de grootste bouwondernemingen van Nederland. Athlon helpt BAM om een zo effectief en efficiënt mogelijk mobiliteitsbeleid te voeren. Dit beleid staat in verband met hun zoektocht naar geschoold personeel. Arjan Damman, inkoopmanager bij BAM legt uit. ‘Wij willen een voorkeurswerkgever zijn voor de grootste talenten.’

  De mobiliteitsuitdaging

  De mobiliteitsuitdaging

  ‘BAM heeft één van de vijf grootste wagenparken in Nederland. Dat betekent dat onze uitdaging op het gebied van mobiliteit navenant is. De auto is voor ons een belangrijk vervoermiddel. We zijn een projectorganisatie, dus we werken veel op locaties die alleen met de auto bereikbaar zijn; afgelegen bouwplaatsen of nieuwe wegen. De trein is geen realistisch alternatief voor de auto. Daarnaast werken we met kleine en grote bussen die niet alleen als vervoermiddel dienstdoen, maar ook als gereedschapskist voor onze mensen.’

  Employer branding - woman in team

  Aantrekkelijke werkgever

  ‘Voor kantoormedewerkers hebben we meer ruimte om onze mobiliteitssituatie te veranderen. Uitgangspunt is dat we luisteren naar hun wensen. Maar wij willen ook voor potentieel personeel een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Bepaalde groepen geschoolde mensen zijn steeds schaarser, van technisch opgeleide mensen tot timmerlieden. We voelen de concurrentie van andere bedrijven, dus het ligt voor de hand dat wij voorkeurswerkgever willen zijn voor de grootste talenten.’

  Alleen een leaseauto beloven is niet genoeg

  ‘Ons mobiliteitsbeleid kan daarmee helpen. Alleen een leaseauto beloven is niet genoeg. Veel jonge talenten wonen in de stad en kunnen hun leasewagen niet kwijt. Het hebben van een leaseauto is dan geen lust, maar een last. Bovendien neemt de belangstelling voor autobezit af: mensen hoeven niet meer per se een auto te hebben, maar willen mobiel zijn. Dan kan je denken aan andere vormen van mobiliteit. Zo kunnen werknemers kiezen voor een mobiliteitsbudget, waarmee ze zelf kunnen kiezen hoe ze willen reizen.’

  Deelauto’s en openbaar vervoer

  ‘We verwachten ook deelauto’s aan te kunnen aanbieden bij onze grotere kantoren. En we willen meer gebruik maken van het ov; ons hoofdkantoor in Bunnik is aan het spoor gelegen. Wellicht kunnen we ook meer zakelijke kilometers met het openbaar vervoer maken.

  Dat willen we bijhouden met een mobiliteitsapp van Athlon, waarop je vervoer kunt kiezen en reiskosten kunt bijhouden. Dat is gemakkelijker dan aan het eind van de maand declaratieformulieren invullen.’

  Deelauto’s en openbaar vervoer

  Elektrisch rijden

  ‘We stimuleren mensen om te kiezen voor een elektrische auto. BAM legt op de eigen terreinen laadpunten aan, maar we doen dat ook voor onze klanten. De actieradius is nog beperkt, maar EV’s zijn een prima optie voor mensen die niet ver hoeven te reizen. Dergelijke auto’s zijn goed voor het milieu en ze zijn goed voor BAM.

  Verschillende opdrachtgevers, zoals de Nederlandse overheid, kijken steeds scherper naar de mate van duurzaamheid van de bedrijven waarmee zij zaken doen. Toch speelt er ook een zeker idealisme; wij willen als grote ondernemer ook verantwoordelijkheid nemen. We hebben onszelf tot doel gesteld om in 2020 ten opzichte van 2015 25 procent minder CO2 uit te stoten.’

  Elektrisch rijden