Werkgevers zijn cruciaal in het bevorderen van verkeersveiligheid

  woensdag 15 januari 2020

  Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Athlon zetten rol bedrijfsleven op de kaart bij minister van Infrastructuur en Waterstaat

  Veilig Verkeer Nederland en partner Athlon zijn van mening dat verkeersveiligheid onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering. Het draagt bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers en geeft invulling aan goed werkgeverschap. Het bedrijfsleven kan veel invloed uitoefenen op een veilige verkeersdeelname van medewerkers en kan daarin zelfs verder gaan dan de wet. Steeds meer bedrijven verbieden bijvoorbeeld het gebruik van de smartphone tijdens verkeersdeelname.

  Whitepaper Verkeersveiligheid

  Athlon stelde samen met Veilig Verkeer Nederland de Whitepaper Verkeersveiligheid op. Vandaag overhandigen VVN en Athlon dit Whitepaper aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Athlon laat daarmee als een van de grootste leasebedrijven van Nederland zien dat meedoen aan verkeersveiligheid niet moeilijk is, en benadrukt dat werkgevers hier meer verantwoordelijkheid in kunnen en moeten nemen. Om zelf het goede voorbeeld te geven kunnen alle Athlon medewerkers kiezen voor een oplossing om smartphone gebruik tijdens het autorijden onmogelijk te maken. Daarnaast kan iedere werknemer deelnemen aan een online trainingsprogramma, de Athlon e-Driver, om hun verkeersveiligheid te verhogen.

  Athlon vrijwilligers inzetten om verkeersveiligheid te stimuleren

  In de meerjarige samenwerking tussen VVN en Athlon hebben wij een doel: samen verkeersveiligheid onderdeel te maken van de invulling van goed werkgeverschap. Daarbij steunt de mobiliteitsprovider de jaarlijkse VVN-campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. "Per medewerker stellen wij jaarlijks twee ‘vrijwilligers’-dagen beschikbaar om de schouders te zetten onder bijvoorbeeld verkeersveiligheidsprojecten in de regio. Dit jaar hebben veel van onze collega’s als gastdocent voor de klas gestaan. Zelf mocht ik ook een gastles geven, om met kinderen in gesprek te gaan over het thema. In 2020 gaan wij nog een stap verder. We gaan onze klanten vragen om met ons mee te doen. Met onze bijdragen willen wij de impact op de verkeersveiligheid verhogen", aldus Niels van den Hoogen, commercieel directeur Athlon Nederland.

  Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: "Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen bij veilig verkeersgedrag. Het is te bizar voor woorden, maar één op de tien werkgevers vindt het een normale zaak dat hun werknemers berichten lezen en terugschrijven tijdens het rijden. We geven met onze MONO-zakelijk campagne een heldere boodschap af. Ook als je zakelijk onderweg bent geldt: houd je aandacht op de weg en rij MONO. Athlon geeft samen met Veilig Verkeer Nederland het goede voorbeeld. Alle werkgevers zouden aandacht moeten hebben voor veilig verkeersgedrag van hun medewerkers. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over het gebruik van de smartphone in de auto of op de fiets".

  VVN-directeur Evert-Jan Hulshof; "Nog veel meer dan een overheid of een verkeersveiligheidsorganisatie, kunnen bedrijven een cruciale rol spelen bij het consequent bevorderen van een veilig verkeersgedrag van hun medewerkers. Wij zijn dan ook blij met het initiatief van onze partner Athlon die als één van de grootste leasebedrijven al vele jaren de nek uitsteekt als het gaat om verkeersveiligheid door hun medewerkers concrete handelingsperspectieven te bieden. De stap van Athlon door in 2020 hun klanten te vragen hun voorbeeld te volgen is meer dan een voornemen alleen. Wij roepen het bedrijfsleven op om dit voorbeeld te volgen en verkeersveiligheid nadrukkelijk onderdeel te maken van de bedrijfsvoering".