Clean Mobility Center moet duurzame mobiliteit versnellen

Clean Mobility Center moet duurzame mobiliteit versnellen

  Nederland wil een koploper zijn als het gaat om het stimuleren van duurzame mobiliteit

  Denk hierbij aan de forse toename van elektrisch rijden dankzij de fiscale stimulering. Met de komst van het onlangs geopende Clean Mobility Center in Arnhem krijgt de duurzame ontwikkeling extra steun. Het Clean Mobility Center heeft de ambitie om niet alleen Nederland te verduurzamen: het wil ook de grens over. Wij spraken met directeur Patrick Langevoort.

  Wat is het Clean Mobility Center?

  ‘Het Clean Mobility Center is een initiatief van bedrijven en organisaties om ontwikkelingen, innovaties en marktopschaling rondom duurzame mobiliteit te faciliteren en versnellen’, vertelt Langevoort. ‘Het centrum is een open initiatief voor alle bedrijven die affiniteit hebben met duurzame mobiliteit. De initiatiefnemers zijn organisaties zoals Allego, CGI, DEKRA, DNV GL, EL-KW en Industriepark Kleefse Waard. Zij lopen tegen dezelfde uitdagingen aan op het gebied van schone, slimme en veilige mobiliteit. Door kennis en netwerken te delen kunnen we de innovaties in deze markt versnellen.’

  Vraagstukken uit het bedrijfsleven

  ‘Bedrijven kunnen met complexe vragen over duurzame mobiliteit bij het centrum aankloppen. Op basis van een gezamenlijk ontwikkeld project- of businessplan worden daar uitvoerders en investeerders bij gezocht die het project verder ontwikkelen. Het centrum is hierbij de verbindende factor. Het Clean Mobility Center kan bijvoorbeeld een procesleider leveren en voor de ontwikkeling kan gebruik gemaakt worden van het netwerk. Op die manier kan er ontwikkeld worden met faciliteiten die normaal gesproken niet beschikbaar zijn, zoals de testfaciliteiten van bijvoorbeeld DEKRA en DNV GL. Uiteindelijk helpt het centrum ook bij het op de markt brengen van innovaties. Nederland is namelijk een uitstekend proefland, maar het vergt kennis en ervaring om innovaties ook in het buitenland op de markt te brengen.’

  Opleiden voor de toekomst

  ‘Het centrum houdt zich tevens bezig met het verder opbouwen van kennis over duurzame mobiliteit in Nederland. De initiatiefnemers ondervinden een opkomende schaarste in Nederland wat betreft personeel met kennis van schone technologie. Door kennisinstellingen aan te haken proberen we de opleidingen van studenten beter af te stemmen op de groeiende vraag naar werknemers.’

  Ketenoplossing voor duurzame mobiliteit

  ‘Veel van dit soort organisaties zijn vanuit overheden met subsidies geïnitieerd. Wij werken eigenlijk andersom; wij zoeken investeerders en ontwikkelaars bij een vraag uit het bedrijfsleven. De initiatieven zijn daardoor eerder financieel haalbaar, aangezien ze vanuit commerciële ondernemingen komen.’

  Door naar een ketenoplossing te kijken, verwacht Langevoort de impact van duurzame mobiliteit te kunnen vergroten. ‘We richten ons echt op de mobiliteit van de toekomst en zijn een heel open platform waaraan iedereen mee kan werken. Zowel onderwijsinstellingen, mobiliteitsmanagers en bedrijven kunnen gebruikmaken van onze gezamenlijke kennis en innovaties. Zo zijn leerlingen van de HAN* bezig met een oplossing voor een vervoersmiddel dat tussen een fiets en een auto moet vallen; een vervoersmiddel voor werknemers die dicht bij hun werk wonen, met als doel om het (reguliere) autogebruik binnen een bedrijf te verminderen.’

  *HAN University of Applied Sciences