Waterstofauto

Is er een toekomst voor de waterstofauto?

Is waterstof een passend alternatief voor fossiele brandstoffen? Er wordt al twintig jaar onderzoek gedaan naar de combinatie waterstof en auto’s. Toch lijkt elektrisch rijden de wedstrijd te winnen. Heeft de waterstofauto nog wel een toekomst? En zo ja, kan jij deze vorm van brandstof binnenkort tanken bij het pompstation? Athlon vertelt je er meer over.

  Drie succesfactoren

  Het succes van alternatieve brandstoffen wordt bepaald door:

  1. de kosten
  2. de prestaties
  3. de logistieke mogelijkheden

  Elektriciteit heeft zich op deze vlakken bewezen en het aandeel elektrische auto’s op de weg groeit dan ook. Hoe doet de waterstofauto het, kijkend naar de drie benoemde succesfactoren? We lichten elk punt uit.

   

  De kosten

  Volgens berekeningen van Stanford University en de Technische Universität München uit 2016 is de elektrische auto op de lange termijn efficiënter en betaalbaarder dan de op waterstof rijdende variant. De onderzoekers keken naar welk effect grootschalig gebruik van elektrische auto’s en waterstofauto’s zou hebben op het totale energieverbruik van een samenleving. De conclusie van het onderzoek is duidelijk. De elektrische auto wint het door de lagere productiekosten. De batterijen voor elektrische auto’s maken het verschil. De batterijen die gebruikt worden in elektrische auto’s zijn goedkoper om te fabriceren dan de brandstofcellen in waterstofauto’s.

  De prestaties

  Waterstofauto’s zijn relatief duur. Zo kosten de Toyota Mirai en de Hyundai iX35 Fuel Cell, die nu al op de markt zijn, zo’n € 60.000. Er zijn meerdere oorzaken voor dit duurdere prijskaartje. Allereest de dure brandstofcellen en het lage aantal aanbieders hiervan. Maar wat ook meespeelt, is het feit dat de techniek nog niet ver is, waardoor het produceren op grote school niet kosteneffectief is.

   

  Tanken en actieradius

  Toch heeft de waterstofauto ook voordelen, ten opzichte van de elektrische auto. Het tanken van een waterstofauto gaat namelijk veel sneller dan het opladen van een elektrische auto. Het tanken van een waterstofauto kan je qua tijd vergelijken met een reguliere benzineauto. Daarnaast is de actieradius van een waterstofauto veel groter. Een waterstofauto heeft een actieradius van gemiddeld 700 kilometer, terwijl een elektrische auto gemiddeld 300 kilometer rijdt.

  Waterstof en benzine: een verschil in rendement

  Kijken we naar het rendement van de brandstof, dan wint waterstof het ruim van benzine. Waterstof heeft een rendement van 60 tot 70 procent. Benzine heeft een rendement van 20 tot 25 procent. Maar, wat betekent dit nou eigenlijk? Kort samengevat kun je met één liter waterstof veel verder rijden dan met één liter benzine.

   

  Visie van auto-industrie

  De waterstofauto kan op veel steun rekenen, vooral uit de auto-industrie. Deze industrie geeft, zo blijkt uit onderzoek, de voorkeur aan waterstofauto’s ten opzichte van elektrische auto’s. Adviesbureau KPMG heeft een wereldwijd onderzoek verricht onder achthonderd topfunctionarissen in de auto-industrie, de dealersector en de financiële dienstverlening. 62% van deze ondervraagden denkt dat waterstofauto’s een dominante rol krijgen in de toekomst.

  De logistiek

  Logistiek blijft een vraagstuk bij waterstofauto’s. Want: waar haal je je brandstof vandaan? Er zijn slechts drie waterstoftankstations in Nederland, in Rhoon, Helmond en Arnhem. Onze infrastructuur is vooral ingericht op fossiele brandstoffen.

  Onze oosterburen zijn al iets verder op weg. De Duitse overheid investeert de komende jaren zo’n 250 miljoen euro in waterstof en wil in 2023 het huidige aantal van negentien tankstations hebben uitgebreid naar vierhonderd waterstoftankstations. In Nederland gaan de ontwikkelingen iets langzamer, maar mede door Europese subsidie moet er in 2020 een netwerk van minimaal twintig waterstoftankstations aanwezig zijn.

   

  Experiment: rijden op mierenzuur

  Vooralsnog lijken de mogelijkheden voor energieopslag en logistiek de ontwikkeling van de waterstofauto te remmen. Heeft de waterstofauto dan nog de toekomst? Als het aan Team FAST ligt, een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, kan een groot deel van de struikelblokken worden weggenomen wanneer we de waterstofauto niet met waterstof vullen, maar met mierenzuur. FAST staat voor Formic Acid Sustainable Transportation. Met een subsidie van € 50.000 onderzoeken zij nu hun idee voor rijden op Formic Acid (mierenzuur).

  Wat is mierenzuur?

  Als waterstof reageert met kooldioxide (CO2), vormt zich mierenzuur. En andersom kun je uit mierenzuur waterstof halen. Het team gebruikt hydrozine, een energiedrager die grotendeels bestaat uit mierenzuur. Stop je hydrozine in de tank, dan kan uit de energie die vrijkomt (waterstof en CO2) een voertuig worden aangedreven. De studenten hebben als doel om een bus op mierenzuur te laten rijden.

  Zijn de hobbels voor de waterstofauto daarmee weggenomen? Waarschijnlijk niet: de katalysator die de studenten vonden om extreem snel waterstof vrij te maken uit mierenzuur, is zeldzaam. Maar de opgedane ervaring zal zeker voor andere systemen van pas komen.