Fakturafrågor

För att underlätta vid eventuella invändningar, frågor eller om du helt enkelt vill få klarhet i vad fakturan avser, kan du använda formuläret nedan. Vi strävar efter att återkomma inom 2-3 arbetsdagar.

Fakturafrågor

  Fakturor

  Kontakta det företag som har utfärdat parkeringsboten innan sista betalningsdagen. Parkeringsboten behöver betalas även om den ska bestridas. I vissa fall behövs en fullmakt från oss som du får genom att kontakta oss på kundservice.se@athlon.com. Vänligen ange ärendenummer och registreringsnummer.

  Om du märker ett felaktigt löneavdrag, bör du först samla alla relevanta bevis för att bekräfta att parkeringsboten har betalats (t.ex. kvitton eller bankutdrag). Kontakta sedan din arbetsgivares löneavdelning och presentera dina bevis. Om problemet kvarstår, vänd dig till leasingbolaget för ytterligare hjälp.

  Samla in och förbered bevis som kvitton, bankutdrag eller e-postbekräftelser som visar betalningsdatum och belopp. Dessa dokument kommer att vara avgörande för att klargöra situationen med din arbetsgivare eller leasingbolaget.

  Hittar inte det formulär du söker?

  Under en övergångsperiod kommer ni ha möjlighet att navigera mellan både den tidigare Athlon-webbplatsen och den nya Santander-webbplatsen.