Athlon Sweden blir Santander Leasing AB

Den 1:a mars 2024 kommer Athlon Sweden byta namn till Santander Leasing AB. Namnbytet innebär ett ägarbyte och Santander Leasing kommer från tillträdesdagen vara en del av Santander Consumer Finance S.A.

  Kontaktytor: Santander Leasing AB

  För att underlätta denna övergång kommer befintliga e-postadresser fortsätta vara aktiva och under en period automatiskt vidarebefordras till motsvarande Santander Leasing e-postadresser.

  Nya mailadresser från och med den 1:a mars är:

  Övergripande kontakt

  kundservice@santanderleasing.se 

  Vid bilbeställning och leverans av bil

  vod@santanderleasing.se 
  Vid godkännande av verkstadsärenden verkstad@santanderleasing.se 

  Vid återlämning av bil

  eol@santanderleasing.se 

  Vid fakturering

  Lev.faktura@santanderleasing.se 

  Under övergångsperioden

  Under övergångsperioden kommer kommunikation och datahantering ske parallellt mellan Athlon Sweden och Santander Leasing, ni kommer även ha tillgång till både den nya Santander-webbplatsen och den nuvarande välbekanta Athlon-hemsidan.
  Vi uppskattar ert fortsatta förtroende och ser fram emot att fortsätta vår relation under Santander Leasing AB. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på kundservice.se@athlon.com.
  Ny mailadress från och med den 1:a mars är: kundservice@santanderleasing.se.

  Athlon Sweden Becomes Santander Leasing AB

  On March 1, 2024, Athlon Sweden will change its name to Santander Leasing AB. This name change signifies a change in ownership, and from the effective date, Santander Leasing will be part of Santander Consumer Finance S.A.

  What does this mean for you? We are working to ensure this change has minimal impact on you and will not require any action on your part. Our business relationship will continue as usual, meaning your contact person remains the same, as do the telephone numbers, and our services will continue unchanged. All existing agreements will remain in place, as the transition to Santander represents a seamless continuation of our commitment to you.

  During the Transition Period

  During the transition period, communication and data management will occur in parallel between Athlon Sweden and Santander Leasing. You will also have access to both the new Santander website and the current, familiar Athlon homepage.

  To facilitate this transition, existing email addresses will remain active and will be automatically forwarded to the corresponding Santander email addresses for a period.

  We appreciate your continued trust and look forward to developing our relationship under Santander Leasing AB. Should you have any questions, you are always welcome to contact us at: kundservice.se@athlon.com.

  The new email address from March 1 is kundservice@santanderleasing.se.

  Best regards, The Team at Santander Leasing AB (formerly Athlon Sweden AB)