Om olyckan är framme

Viktigt att notera:

 • Alla stöldskador och inbrott bör alltid anmälas till polisen. Besök www.polisen.se för att göra en anmälan eller ring telefonnumret 114 14.
 • Se till att anmäla din skada inom en månad från skadedatumet.
 • Ta bilder av skadesituationen, då detta kan undvika eventuella tvister eller oenigheter i framtiden.
Bilolycka Athlon

  Om olyckan är framme

  1. Vid mekaniskt haveri eller skada som hindrar dig från att fortsätta köra, kontakta biltillverkarens bärgningstjänst, till exempel Mercedes-Benz om du har en Mercedes-bil.

  Klicka här för en lista på biltillverkarens bärgning

  1. Gör en anmälan via polisens e-tjänst.
  2. Om olyckan inträffar under de första tre åren när bilen har vagnskadegaranti, ska du göra en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag (till exempel Mercedes-Benz Försäkring). När vagnskadegarantin har löpt ut, ska skadeanmälan göras till Moderna Försäkringar.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Om olyckan inträffar under de första tre åren när bilen har vagnskadegaranti, ska du göra en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag (till exempel Mercedes-Benz Försäkring) samt göra en separat skadeanmälan till Moderna Försäkringar. När vagnskadegarantin har löpt ut, ska skadeanmälan endast göras till Moderna Försäkringar.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Upprätta en polisanmälan inom 24 timmar.
  2. Kontakta Moderna Försäkringar och gör din anmälan.
  3. Kontakta Ryds Bilglas eller CarGlass för att få hjälp med att tillfälligt täta öppningen.
  4. De personliga tillhörigheter som blir stulna vid bilinbrott ersätts av din egen hemförsäkring eller motsvarande.
  1. Vid en viltolycka ska du göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, oavsett om det finns en motpart inblandad eller inte.
  2. Enligt lag är du skyldig att kontakta Polisen och göra en anmälan om du kolliderar med vilt av följande arter: Utter, klövvilt (vildsvin, hjort, rådjur och älg), örn, björn, järv, lo och varg.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid en olycka med en transportbil ska du göra en skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, oavsett om skadan involverar en motpart eller inte. Detta beror på att transportbilen inte har någon vagnskadegaranti eller försäkring från tillverkaren.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid stenskott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor gör du en skadeanmälan direkt till Ryds Bilglas eller CarGlass.
  2. Vid stenskott är det viktigt att du så snart som möjligt täcker över stenskottet med ett stenskottsplåster.
  3. Om du är osäker på vilken åtgärd som krävs, kan du använda Ryds Bilglas skadebedömningstjänst. Ladda upp en bild på din glasskada och få en bedömning.
  4. Kom ihåg att stöldskador och inbrott alltid ska anmälas till polisen: www.polisen.se. Telefonnummer: 114 14

  Vid byte av vindruta ingår en fri lånebil, inklusive 50 kilometer körsträcka. Vid reparation av stenskott och byte av vindruta erbjuds en fri el-lånecykel.