Körjournal

Det är möjligt att registrera din körsträcka via mobiltelefonen på samma sätt som på en dator, eftersom körjournalen är responsiv och anpassar sig till olika skärmstorlekar.

Vid första inloggningen måste du skapa ett "nytt" lösenord. Klicka på 'Glömt lösenord?' och följ sedan länken i e-postmeddelandet för att skapa ett lösenord. Efter första inloggning, loggar du in som vanligt genom att ange din e-postadress och lösenord i designerade fält.

 

  Instruktionsmaterial till körjournal

  Om det uppstår några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Athlons kundservice eller er dedikerade Athlon-kontaktperson.

  Körjournal - Förare

  Vid din första inloggning behöver du skapa ett nytt lösenord. Klicka på 'Glömt lösenord?' och följ länken i det e-postmeddelande du får.

  Ange start- och slutmätarställning i kilometer, datum, trängselskatt, infrastrukturavgift och eventuell körning med lånebil/hyrbil. Du kan även registrera tjänsteresor retroaktivt under vissa omständigheter.

  För att ta del av instruktionsvideon, klicka här.

  Välj perioder och vilka fordon rapporten ska gälla för. Använd rullgardinsmenyn för att välja ett specifikt fordon eller alla. Klicka sedan på 'skapa rapport' och 'Ladda ned rapport'.

  Det är upp till dig. Du kan registrera tjänsteresor en gång per period, veckovis eller vid varje resetillfälle.

  Ja, körjournalen är responsiv och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Du kan registrera din körsträcka via mobiltelefonen precis som på en dator.

  Påminnelser skickas ut den 1:a, 3:e och 5:e varje månad. Deadline för registrering är den 5:e arbetsdagen för den aktuella perioden.

  Vänstermenyn låter dig ange resans detaljer som datum, mätarställning, trängselskatt och mer. Menyn i mitten visar viktig information om periodens körning, inklusive start- och slutmätarställning.

  Använd menyn längst upp på sidan om du är förare för flera fordon.

  Den stöder både svenska och engelska. Klicka på 'EN' för engelska och 'SW' för svenska.

  Trängselskatter som du anger i körjournalen är underlag för förmånsbeskattning eller löneavdrag, det är därför viktigt att rapportera alla sina passager. Varje passage ska noteras på en egen rad med Ändamål/Resväg.

  Athlon Sweden fakturerar månadsvis din arbetsgivare dessa skatter från Transportstyrelsen.

  Infrastrukturavgifter som man anger i körjournalen är underlag för förmånsbeskattning eller löneavdrag, det är därför viktigt att rapportera alla sina passager. Varje passage ska noteras på en egen rad med Ändamål/Resväg.

  Athlon Sweden fakturerar månadsvis din arbetsgivare dessa avgifter från Transportstyrelsen.

   

  Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten.

  Du kan logga in på www.transportstyrelsen.se med Registreringsnummer och behörighetskod.

  Kontakta Kundservice.se@athlon.com om du saknar behörighetskod från registreringsbevis.

  Om du behöver göra ändringar eller har missat att rapportera en tjänsteresa efter inlämningsdatumet, måste kundadministratören öppna rapporteringsperioden igen. Om ändringar görs i en redan fakturerad period med splitfakturering efter den 5:e arbetsdagen, kommer det att påföra en administrationsavgift.

  För att undvika eventuella problem och säkerställa att löneavdelningen kan skapa korrekta rapporter rekommenderas det att inte göra ändringar i körjournalen efter den 5:e arbetsdagen.

  Körjournal - Administratör

  Om en förare behöver göra ändringar eller har missat att rapportera en tjänsteresa efter inlämningsdatumet, behöver du som kundadministratör öppna perioden igen. Klicka på den röda knappen i mitten på förarens rad, så blir den grön vilket indikerar att perioden är öppen igen.

  Efter den 5:e arbetsdagen kan endast den som har företagets administratörsrättigheter göra ändringar i körjournalen. I det fallet ni använder splitfakturering måste ni alltid kontakta Athlon för godkännande innan några korrigeringar görs. Observera att ändringar i en redan fakturerad period med splitfakturering, gjorda efter den 5:e arbetsdagen, kommer att resultera i en administrationsavgift. Detta beror på att Athlon påbörjar arbetet med förare som har splitfakturering direkt när körjournalen har stängts, dvs. 5:e arbetsdagen i perioden. I alla andra fall räcker det att företaget internt kommunicerar för att undvika fel i egen intern administration och rapportering.

  För att förebygga eventuella problem och säkerställa att löneavdelningen kan skapa korrekta rapporter, rekommenderas det att inte göra ändringar i körjournalen efter den 5:e arbetsdagen, om inget annat har meddelats.

  På fliken 'HEM' får du som kundadministratör en överblick av alla förarnas körjournaler. Här kan du se och navigera mellan flikarna 'Alla', 'Stäng' och 'Öppna' för att få en sammanställning av alla stängda respektive öppna körjournaler.

  Genom att navigera mellan flikarna 'Alla', 'Stäng' och 'Öppna' kan du enkelt se vilka förare som har avslutat sin rapportering och vilka som ännu inte har gjort det.

  Ja, om perioden är öppen kan du registrera tjänsteresor åt föraren.

  För att generera en rapport, välj först perioder och vilka fordon rapporteringen ska gälla för. Använd rullgardinsmenyerna för att välja fordon, företag, filtrera mellan aktiva/inaktiva förare, och välja specifik eller alla förare. Efter att du har ställt in önskad filtrering, klicka på 'skapa rapport' och sedan på 'Ladda ned rapport' för att ladda ner en Excel-fil.

  Du kan välja ett specifikt företag från rullgardinsmenyn uppe till vänster. Till exempel kan du välja 'Athlon Sweden AB'.

  Du kan filtrera mellan aktiva och inaktiva förare med hjälp av rullgardinsmenyn i mitten när du skapar din rapport.

  Registrera resa

  Registrera din körning genom att ange start- och slutmätarställning i kilometer, datum, trängselskatt, infrastrukturavgift och eventuell körning med lånebil/hyrbil.

  Det är möjligt att registrera tjänsteresor retroaktivt innan perioden stängs, men bara om det finns ett befintligt glapp mellan registrerade tjänsteresor, eller mellan en registrerad resa och periodens startmätarställning.

  Till exempel, om en tjänsteresa den 10:e har registrerats (startmätarställningen för perioden är 4 000) med en startkilometer på 4 050, då finns det en potentiell lucka på 4050 - 4000 = 50 km, som kan registreras som en tjänsteresa mellan den 1:a till 9:e juli.

  Du styr själv hur ofta registrering av tjänsteresor ska ske: en gång per period, veckovis eller vid varje resetillfälle. I nedan exempel har periodens körning sammanställts och registrerats som en enda tjänsteresa, dvs. uppgifterna avser all körning under perioden och inga fler registreringar är nödvändiga.

  Spela