Disclaimer

    De informatie op onze Website wordt aangeboden "zoals het is". Athlon Car Lease wijst hierbij uitdrukkelijk elke verklaring of garantie af, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot de informatie en programma's die op deze website beschikbaar worden gesteld. Athlon Car Lease is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. De inhoud kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Mocht je onjuistheden constateren, dan vragen wij je vriendelijk ons ​​dit direct te laten weten.

    Copyright

    Athlon Car Lease behoudt alle rechten op deze Website en de inhoud ervan onder alle toepasselijke wettelijke auteursrechtbepalingen.

    Wijzigingen

    Athlon Car Lease kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud van deze website.