Terug naar overzicht

Hoe wordt het VAA berekend?

Het VAA wordt berekend op basis van de cataloguswaarde, de brandstofsoort en de CO2-uitstoot van de wagen. Men houdt ook rekening met de leeftijd van de wagen: gedurende het eerste jaar van inschrijving geldt de initiële cataloguswaarde als basis. Daarna rekent men degressief, waardoor de cataloguswaarde elk jaar met 6% daalt, tot een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde.

  Deze 3 parameters bepalen mee het VAA

  1. Cataloguswaarde van het voertuig in nieuwstaat

  Onder cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs in nieuwstaat bij verkoop aan een particulier, zonder korting. Ook de werkelijk betaalde btw en opties en/of accessoires tellen mee.

  2. Leeftijd van het voertuig

  Voor de leeftijd van een voertuig begint men te rekenen van de datum van eerste inschrijving. Vanaf het tweede jaar na de datum daalt de cataloguswaarde jaarlijks met 6%. Het aandeel in het VAA daalt dus naarmate je bedrijfswagen ouder wordt, tot een minimum van 70%.

  3. CO2-percentage

  Het CO2-percentage wordt bepaald door de mate waarin de gekozen auto afwijkt van een jaarlijks herzienbare referentiewaarde. Die bedraagt in 2021 84 g/km voor dieselwagens (inclusief al dan niet oplaadbare hybrides) en 102 g/km voor voertuigen met een benzinemotor (inclusief al dan niet oplaadbare hybrides). Hoe milieuvriendelijker het voertuig, hoe lager het VAA. 

  Wat betekent dat concreet?  
  Het bedrag van het VAA wordt als volgt berekend:

  Jaarlijks VAA = [5,5% + (CO2 – referentiewaarde) x 0,1% ] x cataloguswaarde x (6/7) x leeftijd%
  Het basispercentage van 5,5% wordt dus verhoogd of verlaagd naargelang van de CO2-waarde van het voertuig. Het minimumpercentage is evenwel 4%, terwijl de bovengrens werd vastgelegd op 18%. Voor elektrische auto’s geldt steeds het minimumpercentage. Het minimumbedrag van het VAA werd vastgelegd op €1.370 per jaar voor 2021. 

  Kosten voor werkgever 
  Ook voor de werkgever brengt het toekennen van een voordeel van alle aard kosten met zich mee. Als onderneming of werkgever betaal je een patronale bijdrage op het voordeel van alle aard, die integraal deel uitmaakt van de verworpen uitgaven van het voertuig. Op deze verworpen uitgaven is de werkgever vennootschapsbelasting verschuldigd. Het percentage dat wordt aangerekend, bedraagt 17% van het VAA indien de werkgever niet tussenbeide komt in de brandstofuitgaven van het voertuig en 40% van het VAA als dat wel het geval is.

  Wil je het belastbaar voordeel alle aard van je leasewagens zo laag mogelijk houden?

  Neem contact op met Athlon. Eén van onze experts helpt je graag op weg naar de meest voordelige keuze voor jouw bedrijf.