Terug naar overzicht

De nieuwe fiscaliteit dringt nieuwe voertuigbudgetten op

Jouw bedrijf werkt misschien met voertuigbudgetten die losstaan van het type motor. Dat kan vanuit kostenoogpunt voor onaangename verrassingen zorgen op termijn. De aftrekbaarheid daalt en de CO2-bijdrage stijgt, maar niet in gelijke mate voor alle auto’s.

  Diesels, benzines en (plug-in) hybrides duurder

  1 juli 2023 vormde het startschot voor de nieuwe fiscale regels met betrekking tot bedrijfsauto’s. In een notendop: bestel je voortaan nog een diesel, benzine, hybride of plug-inhybride, dan zal de aftrekbaarheid gedurende de looptijd van het leasecontract dalen.

  In de eerste drie gevallen zal ook de CO2-bijdrage flink stijgen: er wordt immers een multiplicator op toegepast die van 2,25 vandaag naar 5,5 in 2027 stijgt. Bij de plug-inhybrides is dat niet het geval. Je leest er alles over in dit overzichtelijke dossier: Autofiscaliteit 2021 - 2031: alle wijzigingen in een handig overzicht.

  Voertuigbudgetten niet veranderen kost geld

  “De maandelijkse TCO van niet-elektrische auto’s zal de komende jaren stijgen – niet alleen voor toekomstige bestellingen, maar ook voor voertuigen die je vandaag al bestelt en over enkele maanden beginnen te rijden”, verklaart Alexander Buyckx, Strategic Consulting Manager bij Athlon Belgium.

  “Dat heeft een grote impact op de werkelijke kostprijs van de auto. Vóór 1 juli bleef de maandelijkse TCO van een bepaald voertuig nagenoeg constant over de hele contractperiode. De meeste bedrijven maakten voor hun voertuigbudgetten dan ook geen onderscheid op basis van het motortype.”

  “Dezelfde werkwijze blijven hanteren na 1 juli kan op termijn veel geld kosten aan bedrijven die om welke reden dan ook blijven inzetten op diesel, benzine of plug-inhybride”, licht hij toe. “De enige aandrijfvorm waarbij de TCO – op de jaarlijkse CO2-indexatie na - niet verandert doorheen de looptijd, is elektrisch, of waterstof.”

   

  Hoeveel stijgt de TCO van diesel, benzine, hybride?

  Athlon Consulting maakte TCO-berekeningen voor de diverse niet-elektrische aandrijfvormen van een Mercedes A-Klasse. Wat blijkt? Dat de huidige maandelijkse TCO op 48 maanden voor voertuigen die vandaag besteld en in 2024 geleverd worden, toeneemt over de volledige contractperiode met 9,5% voor diesel, met 7,9% voor benzine en met 7,5% voor plug-inhybrides. Op 60 maanden stijgen deze percentages naar 13,1%, 11,1% en 10,1%, respectievelijk. Voor andere merken en modellen geven onze berekeningen vergelijkbare percentages weer.

  De aanbeveling die Athlon dan ook hanteert, is de voertuigbudgetten af te stemmen op de gemiddelde TCO over de looptijd, en dat voor elk aandrijftype apart. “Nog beter is om ook per contractduur aparte budgetten te creëren, omdat de TCO flink stijgt naarmate je langer leaset”.

  Iedereen elektrisch is eenvoudigst

  De TCO-berekeningen en voertuigbudgetten zorgen voor een bijkomende complexiteit. “Wie zich liever het hoofd niet breekt over deze kostenberekeningen, kan het best opteren voor een ‘full-EV’ carpolicy. Dan kun je het aantal budgetcategorieën beperken en de voertuigregeling eenvoudig houden”, zegt Alexander.
  Welke optie je ook kiest, je kunt bij Athlon Consulting terecht voor gedetailleerde kostensimulaties en helder advies.