Welke plug-in hybrides zijn nog fiscaal aantrekkelijk?

Dankzij de premium-merken boekten plug-in hybrides de voorbije twee jaar een enorme vooruitgang. Nu de technologie ook doorsijpelt naar modellen uit de middenklasse, worden deze wagens ook haalbaar voor een beperkter budget. Bovendien maakt de nieuwe formule van fiscale aftrekbaarheid haast alle nieuwe plug-in hybrides op de Belgische markt voor meer dan 90% aftrekbaar vanaf 1 januari 2020. Athlon Belgium licht de interessantste modellen uit het brede spectrum voor jou door.

In dit dossier lees je:

  • met welke fiscale regels je vanaf 1/1/2020 rekening moet houden
  • welke elementen de Total Cost of Ownership van een hybride wagen bepalen
  • welke hybride modellen fiscaal het aantrekkelijkst zijn voor jouw bedrijf
  • hoe je zelf je fiscaal voordeel van een geplande bedrijfswagen berekent.

Download het fiscaal dossier gratis

Aanhef

*
*
*
*
Athlon-klant


*
*