Terug naar overzicht

Fiscale wijzigingen 2023: deze 3 wijzigingen hebben een grote impact op je vloot

Het jaareinde nadert en daarmee kondigen zich weer enkele belangrijke wijzigingen aan voor bedrijven en hun werknemers.
Dalende aftrekbaarheid van plug-inhybrides, verhoogde kostenaftrek voor semipublieke laadpalen en de invoer van het capaciteitstarief: dit is wat je moet weten!

  1. De fiscale aftrekbaarheid van plug-inhybrides daalt.

  Op 1 januari 2023 gaat een overgangsperiode van zes maanden in voor de PHEV’s. Wie tussen 1 januari en 1 juli 2023 een plug-inhybride leasewagen bestelt, profiteert van dezelfde fiscale aftrekbaarheid als ervoor, behalve wat de brandstofkosten betreft. De aftrek van benzine en diesel wordt immers beperkt tot 50%. Elektriciteit blijft echter net zoveel aftrekbaar als alle andere voertuiggerelateerde kosten zoals afschrijving, leasekosten, onderhoud, banden, verzekering, enzovoort, zolang de auto ingeschreven blijft op de eerste titularis.

  Uitfasering niet-emissievrije bedrijfsauto's

  Op 1 juli 2023 vangt de fiscale uitfaseringsfase aan voor alle bedrijfsauto’s die niet-emissievrij zijn, PHEV’s incluis. Jaar na jaar zal de aftrekbaarheid van auto’s met een verbrandingsmotor zakken, om tot nul herleid te worden tegen 2028.

  2. Fiscale stimuli voor semipublieke laadpalen verlengd.

  Om de overgang naar elektrische mobiliteit te stimuleren kent de federale overheid fiscale voordelen toe aan bedrijven die laadpalen installeren op hun terreinen en deze ter beschikking stellen van externe EV-rijders. Dat zijn de zogenaamde semipublieke laadpalen. Ondernemingen die intelligent gestuurde en door derden beheerbare laadstations voorzien, genieten van een verhoogde kostenaftrek.

  Verhoogde aftrek laadpaal investeringen

  Deze verhoogde kostenaftrek bedroeg initieel 200% voor wie zou investeren in laadpalen vóór 1 januari 2023. Daarna zou dat percentage zakken naar 150%, met een ultimatum van 31 augustus 2024. Het goede nieuws is dat de overgangsdatum werd uitgesteld naar 1 april 2023. Zijn je laadpalen voor die dag operationeel, dan geniet je nog steeds van de 200% kostenaftrek. Voor installaties na die datum bedraagt het percentage 150% tot eind augustus 2024, de oorspronkelijk voorziene einddatum.

  3. Vlaanderen voert het capaciteitstarief in.

  Vanaf Nieuwjaar wordt stroom voor inwoners van het Vlaamse Gewest anders aangerekend. Een deel van de elektriciteitsfactuur wordt dan immers bepaald door de pieken in het verbruik. De VREG (de Vlaamse Energieregulator) wil alle afnemers daarmee stimuleren om hun consumptie te spreiden in de tijd en de druk op het net te verlagen. Dat is nodig gezien de toename in het aantal warmtepompen en elektrische auto’s in onze huishoudens.
  Voor alle duidelijkheid: het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief. Het is gewoon een manier om de netkosten op een andere manier te verdelen over alle afnemers. Het gros van de factuur blijft dus gebaseerd op het aantal kWh dat je afneemt.
  Hoe vermijd je pieken en betaal je minder? Door de grote stroomverbruikers niet tegelijk aan te zetten. Heb je een elektrische auto, maak dan gebruik van een slimme laadpaal om de batterij automatisch op te laden op momenten dat je huishouden amper stroom vraagt en/of je zonnepanelen veel elektriciteit opwekken.